stats
Engelleyiciyi kapattım!
İyi bir deneyim için
bilgisayarınızın sesini açın
Emlak Takası Nasıl Yapılır?
Emlak Takası Nasıl Yapılır?


Emlak piyasasında konut alım-satımı farklı şekillerde gerçekleştirilir. Bunlar en yaygın olarak konut karşılığı ödeme şeklinde gerçekleştirilirken bazı bireyler konutları takas seçeneğini seçerler. Değişik illerdeki evlerle takas gerçekleştirilirken prosedür iyice araştırılmalı ve çeşitli önlemler alınmalı.
Konutunuzu başka bir tüketicinin eviyle takas etmek hukuksal olarak mümkündür fakat bunun için konuyla ilgili araştırmalar yapmanız önemlidir. Bu süreçte takas edilecek evlerin aynı değerde olması gerekmez. Eşitliği sağlamak amacıyla eksik olan mali değer için para ödenir. Takas değerlerini dengelemek için Tapu Sicil Müdürlüğü herhangi bir yetkiye sahip değildir. Değeri eşitlemede ödeme peşin yapılmaz, ileride ki bir tarih boyunca ödenecek ise kanuni olarak ipotek olabilir.

Riskleri Nelerdir?

Bu takas süreçlerinde belli riskler de söz konusudur. Emlak işlerinden ve malların piyasada var olan değerini bilmeyen yatırımcılar kandırılabilir. İstenmeyen bir sonuç ile karşılaşmamak adına  bu işlemlere bir bilirkişi rehberliğinde hareket etmek daha yararlı sonuçlar doğuracaktır. Ayrıca takasın fotoğrafı işlemlerinin beraberinde diğer hususlarda da titiz davranmak gerekir. 

Gerekli Belgeler Nelerdir?

Takası gerçekleştirecek bireylerin değişik illerde ki evlerle takas işlemi için istenilen belgeler şu biçimdedir:

- İşlemleri gerçekleştirilecek olan konutun tapu senedi, yoksa evin parsel ve ada numarasının bulunduğu belge veya malikin sözlü beyanda bulunması.
-Takas yaptıracak her iki bireyin de fotoğraflı kimliği, pasaportu veya avukat kimliği ile vesikalık resimleri, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası, vergi numarası.
- Tarafları temsilen diğer birileri var ise (kayyum, vasi, vekil) temsille ilgili belge. Bütün belgeler ile başvuru yapıldıktan sonra takas işlemini gerçekleştirecek olan her iki taraf bunun için tapu dairesine harç öder. Ayrıca tapu döner sermayesi için de belirli bir tahsis yapılır. Öte yandan konutun vakıf taviz bedeli ile veraset ve intikal vergisi var ise ilişiğinin kestirilmesi sağlanır. Fiyatlandırmalar Döner Sermaye İşletmesi tarafından belirlenen tarifeye göre yapılır.

Tapu Takas Uygulaması Hakkında

Takas süreçlerinde ya da emlak alımında veya da satımı işlemlerinde çokça görülen sahte para, dolandırıcılık gibi üzücü durumlara engel olmak için Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile Takasbank birlikte tapu ve takas uygulaması başlatmıştır. İlk olarak ödenecek olan ücret bu uygulama ile Takasbank’ta bloke edilerek satış işlemleri bitirilene kadar bekletiliyor.

Bireyler elektronik ödeme numarası ile tapu takas uygulaması üzerinden sisteme giriş yapmalıdır. E-ödeme numarası tapu dairesi tarafından verilir. Konutu alacak olan bireyin de Takasbank referans numarası ve e-ödeme numarası ile sisteme bağlanması gerekmektedir. Komisyon ücretleri ve taşınır bedelleri de Takasbank hesabına aktarılmaktadır.

Takas işlemleri tamamlandıktan sonra malın bedeli taraflara aktarılır. Takas yöntemi kullanarak konut alınır mı diyenler sahip oldukları, elinden çıkarmak istedikleri ürünleri veya malları takasa sunarak konut sahibi olabilir.

TÜMÜNE GÖZATIN
PROJELER
P R O J E L E R